Medlemmar

Norbergs Arbetarekommuns styrelse

Åsa Eriksson, ordförande, asa.eriksson@riksdagen.se

Karl Karlsson, vice ordförande, medlemsansvarig

Elizabeth Pettersson, sekreterare

Ingrid Hellström, kassör, kassor.norbergsak@outlook.com

Josefin Widfond

Cecilia Eriksson

Richard Lind


Ersättare

Sara Dahlin

Ylva Lundquist

Marianne Ångström

Olle RahmAdjungerade till styrelsen

Johanna Odö, kommunstyrelsens ordförande

Kenneth Östberg, distriktsstyrelsens ordförande

Våra förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Johanna Odö, ordförande, johanna.odo@norberg.se

Karl Karlsson, ledamot

Josefin Widfond, ledamot

Elizabeth Pettersson, ledamot

Gunnar Tiger, ledamot

Richard Lind, ledamot

Ingrid Hellström, ersättare

Maria Dillner, ersättare

Olle Rahm, ersättare

Thommy Ukkonen, ersättare

Sandra Hellberg Hansson, ersättare

Jessica Landerstedt, ersättare


Näringslivs- och arbetsutskott - tillika krisledningsnämnd

Johanna Odö, ordförande, johanna.odo@norberg.se

Karl Karlsson, ledamot

Josefin Widfond, ledamot

Elizabeth Pettersson, ersättare

Richard Lind, ersättare


Socialnämnd

Karl Karlsson, ordförande, karl.karlsson@politiker.norberg.se

Eva Pålsson, ledamot

Olle Rahm, ledamot

Cecilia Eriksson, ledamot

Päivi Carlsson, ledamot

Samarpan Lindqvist, ersättare

Katarina Wernell, ersättare

Jenny McHome Ljungdahl, ersättare

Marie Frisk, ersättare


Barn- och utbildningsnämnd

Thommy Ukkonen, ordförande, thommy.ukkonen@politiker.norberg.se

Josefin Widfond, ledamot

Ulf Olofsson, ledamot

Robin Bergman, ledamot

Päivi Carlsson, ersättare

Per Nord, ersättare

2 ersättarplatser vakanta

 

Kultur- och fritidsnämnd

Elizabeth Pettersson, ordförande, elizabeth.pettersson@politiker.norberg.se

Ingrid Hellström, ledamot

Niklas Johansson, ledamot

Joakim Rask, ersättare

Lars-Erik Karlsson, ersättare

Robin Bergman, ersättare


Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)

Karl Karlsson, karl.karlsson@politiker.norberg.se

Sara Dahlin

Sten Nordström


Västmanland-Dalarnas Miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala)

Tove Winqvist-Owetz, tove.winqvist-owetz@avesta.se

Olle Rahm


Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR)

Gunnar Tiger, gunnar.tiger@politiker.norberg.se

Richard Lind