Imorgon

Vår politik

Imorgon

 

 

Kyrkopolitiska programmet Norberg 2017

Det centrala kristna budskapet om alla människors lika värde och att älska sin nästa sammanfaller med socialdemokratins grundsyn

På kyrkovalsdagen

 

På kyrkovalsdagen

 

17 september 09.00 – 11.00, 13.00 – 20.00,

Mariagården eller Gruvgården (se ditt röstkort)

 

17 september. 09.00 – 11.00, 13.00 – 20.00,

Sockenstugan i Karbenning.

 

Glöm inte att ta med ditt röstkort!

 

Valprogram 2014-2018

Vi socialdemokrater i Norberg vill verka för 2014-2018:

 

En hållbar utveckling 

 • Att de kommunala bostäderna är bra och energisnåla samt att nya centrumnära bostäder byggs.
 • Att en större andel av maten i våra verksamheter lagas från grunden och på ett för människa och miljö hållbart sätt.
 • Att Norbergs kommun arbetar med förbättringar och utveckling och att minst 100 innovationer, till nytta för medborgarna, genomförs i de kommunala verksamheterna under mandatperioden.
 • Att vi medborgare har möjlighet att använda förnyelsebara drivmedel i våra fordon och att fler ansluts till det befintliga fjärrvärmenätet.
 • Att de kommunala verksamheterna miljöcertifieras tåganslutning i centrala Norberg och Buss för alla.

 

Allas våra barn

 • Att Norberg även fortsättningsvis är en av Sveriges bästa skolkommuner och erbjuder kostnadsfri läxhjälp till alla barn.
 • Att det finns fler vuxna i skolan, t ex kurator, specialpedagoger och fler lärare.
 • Att det i Norberg finns en musik- och kulturskola för alla barn.
 • Att antalet förskoleavdelningar utökas och att de olika förskolorna ges möjlighet att utforma egna profiler.
 • Att genomföra det tidigare givna löftet om barnomsorg på kvällstid för dem som behöver det.

 

Vår framtid

 • Att Norbergs kommun anställer 15 arbetslösa unga per år och tillsammans med det lokala näringslivet skapar ett traineeprogram för att få fler unga i arbete.
 • Att det avsätts pengar från kommunens ekonomiska överskott till en social investeringsfond för förebyggande arbete med barn och unga.
 • Att anslaget till Norberg Ungdomsråd fördubblas och att öppettiderna på fritidsgården Unkan utökas.
 • Att Mimerlavsområdet utvecklas till en plats för fritid, upplevelser och möten mellan olika åldrar med bl a replokal, rekreationsområde och cykelpark.
 • Att antalet kommunala feriejobb utökas och att satsningarna på Ung Företagsamhet och Sommarlovsentreprenörer fortsätter.

 

Våra äldre och funktionshindrade

 • Att det finns flera sociala mötesplatser samt avlastning för de som vårdar anhöriga i hemmet.
 • Att den som har behov av hjälp ska kunna påverka hur och på vilket sätt hjälpen utförs.
 • Att det ska finnas plats för alla i Norberg som behöver särskilt boende.
 • Att matsalarna på Björkängen och Resedan finns kvar så att det finns möjlighet att äta måltider och umgås tillsammans med andra.
 • Att alla, oavsett om man bor hemma eller i särskilt boende, uppmuntras till ett aktivt och meningsfullt liv.

 

Ett innehållsrikt liv

 • Att fortsätta stödet till det viktiga föreningslivet samt att kulturstipendiet återinförs.
 • Att det införs ett Ungdomskort på buss som gäller även kvällar och helger.
 • Att det byggs en idrottshall i Norberg med visst ekonomiskt stöd från kommunen.
 • Att Bergslagens Medeltidsmuseum i Norberg blir verklighet.
 • Att medborgare ges möjlighet att mer direkt påverka beslutsfattandet i form av medborgarbudget.

 

Ett dynamiskt näringsliv

 • att stödja utveckling av företagandet i Norberg och särskilt framväxten av sociala företag för att fler människors förmågor ska tas tillvara.
 • ett stadsfibernät i centrala Norberg och stöd till utbyggt bredband på landsbygden.
 • att det lokala ledarskapet, i föreningar, näringsliv och i kommunen utvecklas och att samverkan stärks.
 • att marknadsföra industritomter samt mark för bostadsbyggande.
 • att förbättra den kommunala marknadsföringen av Norberg.

 

Valprogrammet är antaget av Socialdemokraternas Årsmöte 16 mars 2014

Om partiet

 

Vi är 100 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad.

Copyright @ All rights reserved