Imorgon

Vår politik

Imorgon

 

 

Valprogram 2018-2022

Tillsammans för Norberg – den lilla kommunen med hjärta och engagemang

 

Att växa upp i Norberg

Vi vill att:

 • En förskola med kvalité ska erbjudas i tillräcklig omfattning och med flexibla öppettider. Den ska anpassas i storlek och utformas efter barnens behov.
 • Alla elever ska ha möjlighet att gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Lovskola och kostnadsfri läxhjälp ska erbjudas alla barn som behöver det. Lärartäthet och kompetens ska förbättras. Frukost ska serveras i skolan.
 • Förskolans och skolans utemiljöer ska rustas upp för att uppmuntra till rörelse och bli mera attraktiva.
 • Studie och yrkesvägledning ska vara möjlig under hela skolgången.
 • Föräldrastöd ska finnas genom hela föräldraskapet.

 

Att leva och verka i Norberg

Vi vill att:

 • Ungdomsgården ska vara öppen 6 dagar i veckan med verksamhet för flera grupper.
 • Sommarsimskola ska erbjudas. Lovaktiviteter ska utvecklas och ett sportotek ska bli verklighet.
 • Norberg ska fortsätta vara en kommun där det händer saker. Arrangemang och turism ska fortsätta vara viktiga kuggar i vårt samhälle.
 • Det nya LSS-boendet färdigställs.
 • Teaterbiograf och kulturskola ska fortsätta sätta kulturen i centrum.

 

Arbete och föreningsliv

Vi vill att:

 • Norbergs rika förenings- och kulturliv ska uppmuntras och stödjas att fortsätta vara mötesplatser för alla åldrar.
 • Studier tillsammans med arbete ska möjligöras inom kommunens verksamheter.
 • Dialogen mellan kommunen och företagen fortsätter utvecklas. Ett samarbete mellan skola och näringsliv lyfts fram. Här har vårt gymnasieförbund en viktig roll.
 • Platserna på yrkesutbildningarna ökas så att företagen får lättare att hitta rätt personal.
 • Socialt företagande uppmuntras så flera arbetsmöjligheter uppstår.
 • Heltid ska erbjudas de anställda i kommunens alla verksamheter. Delade turer ska motarbetas.
 • Handläggningstiderna för olika tillstånd är korta och smidiga.

 

Miljö och klimat, hållbarhet och tillgänglighet

Vi vill att:

 • Kollektivtrafiken ska utvecklas och ha fler turer kvällar och helger.
 • Ett Tillgängligt Norberg ska finnas som grund för alla beslut; Norberg ska anpassas efter norbergarnas behov allt eftersom. Till exempel gator, bussar, bänkar, bostäder och allmänna lokaler.
 • Elcyklar ska köpas in och användas i kommunens verksamheter.
 • Norberg ska göras mera inbjudande både vid infarter och i samhället. Planteringar, lekplatser och bad ska vara fina.
 • Norberg ska vara fossilfritt 2030.

 

Att bli äldre i Norberg

Vi vill att:

 • Kollektivtrafiken ska vara kostnadsfri för pensionärer.
 • Folkhälsoarbetet för våra äldre ska prioriteras.
 • Möjligheter till möten i vardagen, som matlag, gympagrupper, rehabilitering, fikastunder, läsecirklar eller filmklubb finns.
 • Äldreomsorg ska anpassas efter individens behov och önskemål. Matdistribution från vårt egna kök ska erbjudas.
 • Hemgång från sjukhus ska planeras tillsammans med den enskilde, kommunen, primärvården och om så önskas även med anhöriga.

Om partiet

 

Vi är 100 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad.

Copyright @ All rights reserved